•  

   

   

  Un dels nostres assecadors, situat a més de 1.000 metres d'altura,

  en unes condicions climàtiques idònies per a la curació del pernil serrà.

   

   

   

   

  Add a subtititle here.

 • Ramon Ventula és una indústria càrnia ubicada al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa dedicada a l'elaboració, llescament i comercialització de pernil curat, serrà i una àmplia gamma d'embotits. El nostre sistema de treball es basa en el respecte a la tradició i la vinculació amb el territori.

   

  broken image
 • broken image
  broken image
  broken image
 •  

  Una situació geogràfica privilegiada ens acompanya en el nostre dia a dia, ja que gaudim

  d'una climatologia idònia per a la curació dels nostres embotits.

   

   

×
Términos y Condiciones
Ramón Ventula S.A. és una indústria càrnica que es dedica a la "Elaboración, Loncha do y Comercialización de Jamón Curado, Jamón Serrano y otros productos curados".

Ramón Ventula integra en tota la seva gestió, activitats i productes considerant els aspectes de qualitat, seguretat alimentària, medi ambient i prevenció de riscos laborals, per oferir productes que satisfacin totalment les necessitats i expectatives dels nostres clients, assegurant l'eficiència, la sostenibilitat, la seguretat i la salut dels nostres treballadors.

La base de la nostra Política és:Fabricar productes innocus (segurs), legals i autèntics.    • La satisfacció i compromisos adquirits amb els clients i parts interessades, les seves necessitats i expectatives, són el     criteri fonamental per a establir el patró de qualitat dels nostres productes i serveis.

    

    • Complir els requisits legals aplicables i altres compromisos adquirits per l'Empresa, tenint en compte el cicle de vida del producte.    • Actuar respectuosamen protegint el medi ambient, minimitzant els impactes ambientals que pot tenir la nostra activitat en l'exterior.    • Compromís d'eliminar perills i reduir els riscos per a la seguretat i salut del treball.    • Compromís de proporcionar condicions de treball dignes, segures i saludables per a la prevenció de les lesions i deteriori de la     salut relacionada amb el treball.    • Compromís per a la consulta, la participació dels treballadors i els seus respectius representants    • Millora contínua en el sistema de gestió de la qualitat, seguretat alimentària, mediambiental i de seguretat en el treball, en els

    nostres elaborats, processos productius, condicions de traball i prevenció de la contaminació mediambiental, integrant totes les parts     implicades del nostre Sistema, segons l'anàlisi de context de l'activitat.    • Comunicar aquesta Política a totes les persones interessades.    • Revisar aquesta Política i utilitzar-la com a base per a definir els nostres objectius i metes empresarials.