×
Políticas de Privacidad
En compliment amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, de protecció de dades, l’informem de la nostra política de privacitat:Qui és el Responsable del tractament de les seves dades personals?

El Responsable del tractament de les seves dades personals és RAMON VENTULA SA domiciliada a La Canya – Vall de Bianya al  C/Esperança número 9, amb NIF A17019316. A efectes de qualsevol comunicació el nostre correu electrònic és ventula@ventula.com.Amb quines finalitats es recullen les seves dades personals?

Les dades de caràcter personal que ens proporcioni a través de la nostra pàgina web, així com les dades a les que RAMON VENTULA SA accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, consulta o sol·licitud realitzada a traves de la pàgina web, seran recollides amb la finalitat de poder prestar els serveis contractats i donar resposta a consultes o sol·licituds que ens plantegi així com per enviar informació relacionada que creguem que pot ser del seu interès.Quan de temps conservarem les seves dades?

Conservarem les seves dades mentre es mantingui la relació contractual i durant el termini necessari per complir amb les obligacions legals.Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Tindrà dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, a que siguin rectificades o suprimides, a l’oposició o limitació del seu tractament i el dret a la portabilitat. També tindrà el dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

Per exercitar els seus drets pot enviar un correu electrònic al Responsable del tractament a ventula@ventula.com.A qui li comunicarem les seves dades?

RAMON VENTULA SA només cedirà les seves dades a tercers després d’haver obtingut un consentiment previ.
×
Términos y Condiciones
Ramón Ventula S.A. és una indústria càrnica que es dedica a la "Elaboración, Loncha do y Comercialización de Jamón Curado, Jamón Serrano y otros productos curados".

Ramón Ventula integra en tota la seva gestió, activitats i productes considerant els aspectes de qualitat, seguretat alimentària, medi ambient i prevenció de riscos laborals, per oferir productes que satisfacin totalment les necessitats i expectatives dels nostres clients, assegurant l'eficiència, la sostenibilitat, la seguretat i la salut dels nostres treballadors.

La base de la nostra Política és:Fabricar productes innocus (segurs), legals i autèntics.    • La satisfacció i compromisos adquirits amb els clients i parts interessades, les seves necessitats i expectatives, són el     criteri fonamental per a establir el patró de qualitat dels nostres productes i serveis.

    

    • Complir els requisits legals aplicables i altres compromisos adquirits per l'Empresa, tenint en compte el cicle de vida del producte.    • Actuar respectuosamen protegint el medi ambient, minimitzant els impactes ambientals que pot tenir la nostra activitat en l'exterior.    • Compromís d'eliminar perills i reduir els riscos per a la seguretat i salut del treball.    • Compromís de proporcionar condicions de treball dignes, segures i saludables per a la prevenció de les lesions i deteriori de la     salut relacionada amb el treball.    • Compromís per a la consulta, la participació dels treballadors i els seus respectius representants    • Millora contínua en el sistema de gestió de la qualitat, seguretat alimentària, mediambiental i de seguretat en el treball, en els

    nostres elaborats, processos productius, condicions de traball i prevenció de la contaminació mediambiental, integrant totes les parts     implicades del nostre Sistema, segons l'anàlisi de context de l'activitat.    • Comunicar aquesta Política a totes les persones interessades.    • Revisar aquesta Política i utilitzar-la com a base per a definir els nostres objectius i metes empresarials.